Положення про фінансові послуги

Вимоги до договорів

Вимоги до договорів, що приймаються кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту.

Договори поруки, застави (іпотеки), що приймаються кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України для відповідного виду договору, зокрема нормам Цивільного Кодексу України, Закону України "Про заставу", Закону України "Про іпотеку".

Вимоги до нотаріусів та умови співпраці

  • ВИМОГИ до нотаріусів та умови співпраці

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:
- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;
- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

     Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національний банк України, 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0800505240, e-mail: nbu@bank.gov.ua