Депозитні внески

Отримуй додатковий дохід кожного місяця

Внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку.

Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки:
     1) внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу;
     2) строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Основні депозити від КС «Єдність»

Депозити 3 міс. 6 міс. 13 міс.
З виплатою процентів щомісяця 14% 15% 16,5%
З виплатою процентів в кінці строку дії договору 15% 16% 17%

 

 Гарантуємо дострокове повернення вкладу на будь-якому моменті співпраці.

Кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) на депозитні рахунки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на депозитні рахунки відбувається за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.
Розмір плати (процентів) затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки.

Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок в останній день кожного місяця за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою внеску (вкладу) на депозитний рахунок.
Кредитна спілка виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) на депозитний рахунок в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Сплата процентів, нарахованих на Внесок, здійснюється Спілкою з першого числа кожного місяця за період, за який відбулося нарахування процентів протягом дії цього Договору.

Кредитна спілка відповідно до вимог Податкового кодексу України виступає податковим агентом Вкладника(платника податку) під час нарахування процентів на Внесок, утримує з суми нарахованих на Внесок процентів суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною чинним законодавством України, та у строки, які регламентовані Податковим кодексом України, сплачує (перераховує) до бюджету загальну суму податку.