Наші партнери

НАКСУ — Національна асоціація кредитних спілок України

Інформація про НАКСУ

Національна асоціація кредитних спілок створена 9 червня 1994 року об’єднанням кредитних спілок задля вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально-економічного стану всіх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, що об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм.

Головні напрямки діяльності НАКСУ:
- Участь в розробці та лобіюванні повноцінного законодавства для кредитних спілок України.
- Створення необхідної інфраструктури  для стабільної та ефективної роботи кредитних спілок.
- Захист інтересів кредитних спілок та їх членів перед центральними та місцевими органами виконавчої влади.
- Консультування кредитних спілок з фінансових, правових та бухгалтерських питань.
- Підвищення кваліфікації кадрів кредитних спілок.
- Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи КС.
- Розробка внутрішніх операційних стандартів з метою уніфікації діяльності кредитних спілок-членів НАКСУ.
- Пропаганда ідей фінансової кооперації серед широких верств населення України.
- Створення єдиного інформаційного простору в рамках українського руху кредитних спілок.
- Задоволення потреб кредитних спілок, першочергово-членів НАКСУ в організаційно-координаційній, інформаційно-навчальній та фінансовій сферах, шляхом надання інформаційних, юридичних та освітніх послуг, а також виконання представницьких та законотворчих функцій.
НАКСУ у своїй діяльності керується демократичними принципами.

http://www.unascu.org.ua/

ПВБКІ - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій

Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» зареєстроване 29.07.2005 р. та діє на основі Закону України № 2704-IV від 23.06.2005 р. «Про організацію формування та обігу кредитних історій». На даний момент ПВБКІ діє на підставі безстрокової ліцензії Держфінпослуг АГ №505535 від 02.02.2012р.

ПВБКІ першим серед бюро кредитних історій України отримало ліцензію Міністерства юстиції України від 26.01.2007 р. № 307652 на здійснення діяльності пов’язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

Бюро створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю за участю Асоціації українських банків, 33 банків, 2 страхових і лізингової компанії та ісландської компанії КредитІнфо Груп. Серед учасників бюро — найбільші банки України, які є лідерами на ринку кредитування населення, що надає можливість міжнародним експертам оцінювати частку бюро на ринку у розмірі 70%.

БЮРО веде кредитні історії юридичних і фізичних осіб та надає банкам і небанківським фінансово-кредитним установам великий спектр спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень та управління ризиками.

Споживачами послуг ПВБКІ виступають банки, страхові і лізингові компанії, кредитні спілки, компанії, що надають послуги зв’язку тощо.

www.pvbki.com

ОКС — Об`єднана кредитна спілка

Основні види діяльності Об'єднаної кредитної спілки
Для досягнення статутної мети Об'єднана кредитна спілка НАКСУ:
· приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки;
· надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
· залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
· виступає поручителем виконання членом Об'єднаної кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
· розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
· залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій;
· надає кредити іншим кредитним спілкам;
· виступає членом платіжних систем;
· оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
· провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Ознака членства в Об'єднаній кредитній спілці
Членами Об'єднаної кредитної спілки можуть стати всі кредитні спілки, які є членами Стабілізаційного фонду Національної асоціації кредитних спілок України.

http://www.oks.org.ua/

УБКІ - Українське бюро кредитних історій

Предметом деятельности ООО "Украинское бюро кредитных историй" является ведение кредитных историй (деятельность бюро по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю) и предоставление услуг, связанных с обработкой и анализом этой информации.
Количество кредитных историй, хранящихся в базе УБКИ, составляет более 12,7 млн. записей. Партнерами УБКИ являются более 50 банков и финансовых организаций.
Более детально Вы можете ознакомиться с нашими услугами на нашем сайте
www.ubki.ua.